Home>People>Faculty

FANG Xiangzhong
Professor
xzfang@math.pku.edu.cn
Phone :86-10-62751836
Office :1525E

Education

Ph. D

Peking University

1996

M. S.

Peking University 

1991

B. S.

Heilongjiang University

1983


Research Interests

Statistics:  1. Reliability;  2. Survival analysis;  3. Gini index;  4. Spatio-temporal data analysis.  (MathSciNet)

Selected Publications

  • Shen, Junshan; Li, Zhaonan; Yu, Hanjun; Fang, Xiangzhong Semiparametric Bayesian inference for accelerated failure time models with errors-in-covariates and doubly censored data. J. Syst. Sci. Complex. 30 (2017), no. 5, 1189–1205.
  • Han, Xiao; Zou, Chen-chen; Fang, Xiangzhong Early screening of ovarian cancer. Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser. 33 (2017), no. 2, 463–474.
  • Shao, Xiang; Fang, Xiangzhong Estimation in discrete reliability growth, a growth model with coefficient condition. J. Syst. Sci. Complex. 29 (2016), no. 4, 1112–1122.
  • Zou, Chenchen; Fang, Xiangzhong Zhai, Guanghe Ovarian cancer screening based on mixture change-point model. J. Syst. Sci. Complex. 28 (2015), no. 2, 471–488.
  • Du, Jiong; Fang, Xiangzhong Tolerance interval for exponential distribution. Front. Math. China 6 (2011), no. 6, 1059–1066.